Иш пландар

2018-2019-окуу жылы үчүн иш план

2016-2017-окуу жылына ОшМУнун финансы-юридикалык коллежинин бүтүрүүчүлөр ассоциациясы боюнча

иш планы

К№

Иш чаралар

Өткөрүү убактысы

Жооптуулар

1

2016-2017-окуу жылы үчүн иш пландарды түзүү, талкуулоо жана бекитүү

Сентябрь

Каримова Г.А.

2

Бүтүрүүчү студенттер боюнча маалыматтарды топтоо.Бүтүрүүчүлөр менен иштөө

Сентябрь

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

3

2-3-курстардын студенттерине тренинг откоруу

Октябрь

Ноябрь

Жакыпова Г.

Каримова Г.А.

4

2012-2016-окуу жылында бүткөн бүтүрүүчүлөр менен иштөө

Декабрь

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

5

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусу боюнча маалыматтарды топтоо.

Март

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

6

Бүтүрүүчү студенттер менен жолугушууларды уюштуруу

Апрель

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

7

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна жардамдашуу

Май

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

8

2015-2016-окуу жылында бүтө турган студенттердин маалыматтарын топтоо

Июнь

Каримова Г.А.

Баетова Н. Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

9

Бүтүрүүчү студенттерге анкеталарды толтурууну уюштуруу

Жыл ичинде

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

10

Шаардагы бүтүрүүчү студенттердин иштеген жерлериндеги иштери менен таанышуу

Жыл

ичинде

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

11

Коллежди аяктаган адистер менен студенттердин практикаларын өткөрүү боюнча иш чараларды уюштуруу

Жыл ичинде

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

12

Бүтүрүүчү адистер менен жолугушууларды өткөрүү, алардын

идеяларын алуу

Жыл ичинде

Каримова Г.А.

Баетова Н.

Сатылганова Н.

Абдинаби у.Э.

13

Карьера борборунун семинардык сабактарына, тренингдерине катышуу

Жыл ичинде

Каримова Г.А.

2017-2018-окуу жылы үчүн иш план
2019-2020-окуу жылы үчүн иш план
2020-2021-окуу жылы үчүн иш план
2021-2022-окуу жылы үчүн иш план