График

ОшМУнун Финансы-юридикалык колледжинин 2021 - 2022- окуу жылындагы практикалардын өткөрүү

ГРАФИГИ

Факультет

Адистик

О-б

Курс

Студ.

саны

Б

К

Практиканын аталышы

Өткөрүү мөөнөтү

1

ФЮК

Финансы

Күндүз

2 курс

98

К

Окуу-өндүрүштүк

14.02.2022-12.03.2022

3 курс

56

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Банк иши

Күндүз

2 курс

68

К

Окуу-өндүрүштүк

14.02.2022-12.03.2022

Күндүз

3 курс

32

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Бухгалтердик эсеп

Күндүз

2 курс

120

К

Окуу-өндүрүштүк

14.02.2022-12.03.2022

3 курс

117

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Салык жана салык салуу

Күндүз

2 курс

39

К

Окуу-өндүрүштүк

14.02.2022-12.03.2022

3 курс

24

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Укук таануу

Күндүз

2 курс

137

К

Окуу-өндүрүштүк

14.02.2022-12.03.2022

3 курс

45

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Укук коргоо иши

Күндүз

2 курс

57

К

Окуу-өндүрүштүк

14.02.2022-12.03.2022

3 курс

58

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Укук коргоо иши

Сырт.

3 курс

25

К

Өндүрүштүк

13.12.2021-22.01.2021

Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү

Күндүз

3 курс

20

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

Товар таануу

Күндүз

3 курс

12

К

Өндүрүштүк

02.05.2022-11.06.2022

ФЮКтун практика жетекчиси:______________ Аскаралиев Ш.А.