Өткөрүлгөн иш-чаралар

Колледжде практика боюнча өткөрүлгөн бардык иш чаралар колледждин сайтынын маалыматтык баракчасына жарыяланып турат: ссылкасы: http://fjc.oshsu.kg/