Цель ПЦК

максаты:

Жалпы жана кесиптик компетенциялардын негизинде региондук эмгек рыногунун талабын эске алуу менен элдин жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында кесиптик милдеттерди жана эл аралык стандарттын нормаларын ийгиликтүү аткара билген орто звенодогу компетенттүү жана мобилдүү товаровед – эксперт адистерин даярдоо жана табият таануу багытында студенттерге толук кандуу билим берүүнү камсыздоо.