“ФИНАНСЫ (ТАРМАКТАР БОЮНЧА)” ЖАНА “БАНК ИШИ” АДИСТИКТЕРИ БОЮНЧА НКББП ТАЛКУУЛАНДЫ

2021-05-04 11:04:35 290

2021-жылдын 21-апрель күнү “Финансы жана банк иши” ПЦКнын окутуучулары “Финансы (тармактар боюнча)” жана “Банк иши” адистиктери боюнча НКББПнын актуалдуулугун жогорулатуу максатында окутуунун натыйжаларын талкуулашып өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизишти жана стандарттагы көрсөтүлгөн компетенциялардын тиешелүү дисциплиналарга туура келишин аныктап бөлүштүрүштү. Айрым дисциплиналар боюнча кошумча компетенциялар окутуунун натыйжаларына кошулду.