Укук таануу жана укук коргоо ишимердүүлүгү ПЦКсы тарабынан өндүрүштүк практика боюнча багыт берүүчү конференция болуп өттү

2022-04-29 14:50:08 205

2022-жылдын 29-апрель күнү Укук таануу жана укук коргоо ишмердүүлүгү ПЦКсы тарабынан 3-курстун студенттери үчүн өндүрүштүк практика боюнча багыт берүүчү конференция болуп өттү.