ФЮКтун финансы жана банк иши адистиктеринин 3-курстары үчүн өндүрүштүк практикага багыт берүүчү конференция болду

2022-04-29 18:44:55 211

2022-жылдын 29-апрель күнү ФЮКтун финансы жана банк иши адистиктеринин 3-курстары үчүн өндүрүштүк практикага багыт берүүчү конференция болуп өттү. Практика жетекчилери, циклдын практика иштери боюнча жооптуусу Аскаралиев Ш.А.студенттерге баштапкы инструктажды өттү. Практикадагы студенттер үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, мекемелердеги коомдук тартип жана практиканын отчетун коргоодогу талаптар, кантип портфолио-отчет жасайт, баалоо каражаттарынын фондусундагы 100 баллдык систама боюнча түшүнүктөр берилди.