Финансы жана банк иши кафедрасы

2016-04-15 17:44:49 265

“Финансы жана банк иши кафедрасынын окутуучулары: Каф.баш.,доц., Исаков Н.,Калбекова М.,Алиева Д., Райимбердиева Ж., Нармаматова Жанаралар Араван районунудагы Тепе-Коргон айыл өкмөтүндөгү төмөндөгү орто мектептерде 2016-жылдын 14-апрель күнү кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүп келишти. 1) М.Назаров 2) Кыргызстан 3) Бостон 4) Эрке-Кашка 5) Гимназия М.Саид Кесипке багыт берүү иштеринде окуучуларга презентациялар көрсөтүлүп,буклеттер таркатылды.