Иш берүүчүлөр

Карьера борбору жана иш бер үүчүлөр (стейкхолдерлер) менен жүргүзүлгөн иш чаралар

Эстеткич

Аткарылышы

Далилдик базалар

жооптуулар

1.

Студенттер тандап алган билим берүү программасына ылайыктуу академиялык мобилдүүлүк программалары жана карьералык мүмкүнчүлүктөр боюнча өз учурунда маалымат алышы.

Карьера борбору менен жылда бүтүрүүчү курстарга бош орундар жарманкеси уюштурулуп турат. Бүтүрүүчүлөр сайтында ар айда ишканаларда, банктарда бош орундар жайгаштырылат. Карьера борборунун башчысы Маткалыков Азирет Али менен биргеликте жылына 3-курстун бардык бүтүрүүчү адистиктеринин студенттерине “Карьералык өсүү”, “Резюмени туура жазуу”, “Жумушту туура издөө ” боюнча семинар – тренинг өткөрүлүп турат

1.

http://fjc.oshsu.kg/pages/news/15927 - семинар-тренинг

2. . http://fjc.oshsu.kg/pages/news/8815- бүтүрүү кечеси

3. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/15683- бүтүрүүчүлөр м-н онлайн жолугушуу

Ташалиева Ж., Каримова Г.,

ПЦКлар

2.

Стейкхолдерлер менен жүргүзүлгөн иштер, пландар, жолугушуулар жана алардын натыйжалары. Бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясы тууралуу маалымат, алардын иш менен камсыз болушунун 2017-2021-жж. аралыгындагы статистикасы. Студенттердин билим сапатына канаттануусу боюнча анонимдик сурамжылоо.

Бул бүтүрүүчүлөр ассоциациясы Ош мамлекеттик университетинин , Финансы-юридикалык коллежинин бүтүрүүчүлөрдү компетенттүүлүк мамиледе даярдоонун сапатын жогорулатуу, ОшМУ, ФЮК менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы байланышты чындоо менен келишимдерди ийгиликтүү түзүү, иш берүүчүлөрдү билим берүүнүн багыттарын аныктоого, багыт берүүгө тартуу, иш берүүчүлөрдүн, бүтүрүүчүлөргө карата болгон ой-пикирлерин жана болочок кадрларды ишке жайгаштыруудагы көйгөйлүү маселелерди аныктоо максатында жүргүзүлүүдө.. Азыркы күндө биздин бүтүрүүчүлөр ишканаларда, банктарда, салык кызматтарында, шаардык жана айылдык соттордо, адвакатураларда, социалдык ишканаларда иштеп жатышат. Ош шаарынын Оптима Банктын филиалдарында 50-60% , Кыргызстан банктын филиалдарында 30-40%, Финка банктын филиалдарында 20-30%, Бакай банкта 20%, Демир банкта 30% студенттерибиз жумушка орношуп, азыркы күндө иштеп жатышат. Мисалы: Акылбекова Акбермет, Жусупбекова Адина, Абдымомун кызы Айжан, Аттокурова Мээрим, Абдыкеримов Манас Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан Оптима Банкта иштешет. Көпчүлүк студенттер окуусун улантып, чет өлкөлөрдө иштеп жаткандыктары маалым болду.

1. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/17798 - конок лекция

2.. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/17404- иш берүүчүлөр м-н талкуу

3. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16512 - иш чара

4.. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16510-конок лекция

5. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16343 -конок лекция

6.. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16268-конок лекция

7. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16224 -талкуу иш берүүчүлөр

8.. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16206-конок лекция

9.. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/16162- Бакай Банк тест алуу

10. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/15928 -конок лекция

11. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/13559 -иш берүүчүлөр м-н талкуу

12. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/11714 -иш берүүчүлөр м-н жолугушуу

13. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/10629 – конок лекция

14.. http://fjc.oshsu.kg/pages/news/4816- конок лекция

Каримова Г., Райимбердиева Ж.,

ПЦКлар